Cha dũng cảm giải cứu con gái 4 tuổi trước hàm cá sấu

Thiên An -

(Kiến Thức) - Lo sợ cá sấu có thể tấn công cô con gái 4 tuổi, Andrew Grande vội chạy tới để giải cứu.

  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-2
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-3
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-4
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-5
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-6
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-7
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-8
  • Cha dung cam giai cuu con gai 4 tuoi truoc ham ca sau-Hinh-9