Điều ít biết về cậu quý tử duy nhất nhà tỷ phú Bill Gates

Rory John Gates, cậu quý tử duy nhất của tỷ phú Bill Gates, không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến năm 13 tuổi.

  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates
  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates-Hinh-2
  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates-Hinh-3
  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates-Hinh-4
  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates-Hinh-5
  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates-Hinh-6
  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates-Hinh-7
  • Dieu it biet ve cau quy tu duy nhat nha ty phu Bill Gates-Hinh-8
Thiên An