Lễ tốt nghiệp “lạ” của học sinh, sinh viên khắp thế giới mùa COVID-19

Thiên An -

(Kiến Thức) - Lễ tốt nghiệp của nhiều học sinh, sinh viên khắp thế giới năm nay diễn ra "đặc biệt" do dịch COVID-19 bùng phát.

 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-2
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-3
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-4
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-5
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-6
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-7
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-8
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-9
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-10
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-11
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-12
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-13
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-14
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-15
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-16
 • Le tot nghiep “la” cua hoc sinh, sinh vien khap the gioi mua COVID-19-Hinh-17