Ngắm “Đệ nhất thú cưng” của các vị Tổng thống Mỹ

Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh về một số “Đệ nhất thú cưng” từng được các gia đình Tổng thống Mỹ nuôi ở Nhà Trắng.

 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-2
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-3
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-4
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-5
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-6
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-7
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-8
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-9
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-10
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-11
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-12
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-13
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-14
 • Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-15
Thiên An