Ô-xtrây-li-a: Rút binh sĩ tại Áp-ga-ni-xtan vào tháng 9

Ngày 15-4, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X. Mo-ri-xơn tuyên bố sẽ rút hết số binh sĩ đang đồn trú tại Áp-ga-ni-xtan vào tháng 9 tới.

Theo Nhân Dân