Rời Hoàng gia Anh, vợ chồng Hoàng tử Harry "mất trắng" đặc quyền gì?

Hoài An (Theo Insider) -

(Kiến Thức) - Không còn là thành viên của Hoàng gia Anh, vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle sẽ mất đi những đặc quyền mà họ từng được hưởng.

 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry
 • Roi Hoang gia Anh, vo chong Hoang tu Harry