Sự thật giật mình cuộc sống của trẻ em nghèo ở Bangladesh

Theo Hương Ly/Zing.vn -

Để có chỗ ăn nghỉ, trẻ em nghèo ở Bangladesh phải giúp việc cho những gia đình giàu có, đôi khi bị chủ ngược đãi. Các tổ chức phi chính phủ đang nỗ lực cải thiện tình trạng này.

  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-2
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-3
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-4
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-5
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-6
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-7
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-8
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-9
  • Su that giat minh cuoc song cua tre em ngheo o Bangladesh-Hinh-10