Sửng sốt loạt kỳ quan thiên nhiên nguy cơ biến mất vĩnh viễn vì lý do này

Thiên An -

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự bất cẩn của con người, một số kỳ quan thiên nhiên thế giới dưới đây đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn trong vòng 100 năm tới.

 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-2
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-3
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-4
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-5
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-6
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-7
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-8
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-9
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-10
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-11
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-12
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-13
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-14
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-15
 • Sung sot loat ky quan thien nhien nguy co bien mat vinh vien vi ly do nay-Hinh-16