Thảm cảnh cuộc sống người dân đất nước Afghanistan “dưới trướng” Taliban

Thiên An -

(Kiến Thức) - Phiến quân Taliban từng "cai trị" Afghanistan suốt 5 năm, từ 1996 đến 2001. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của người dân chịu nhiều sự áp bức và cực khổ trăm bề.

  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-2
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-3
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-4
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-5
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-6
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-7
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-8
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-9
  • Tham canh cuoc song nguoi dan dat nuoc Afghanistan “duoi truong” Taliban-Hinh-10