Đặc sản kinh dị, dậy mùi tất thối người Nigeria ăn mãi

(Kiến Thức) - Iru nổi tiếng thế giới là loại đặc sản kinh dị, phát mùi hôi hám như tất thối lâu ngày. Dù vậy, người dân Nigeria vẫn ưa thích, sử dụng như một loại gia vị nêm trong các món ăn hàng ngày.

  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-2
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-3
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-4
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-5
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-6
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-7
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-8
  • Dac san kinh di, day mui tat thoi nguoi Nigeria an mai-Hinh-9
Tâm An