Dùng vitamin E làm đẹp, nên uống hay thoa mặt mới đại lợi?

Dùng vitamin E làm đẹp giúp giảm quá trình peroxy hóa lipid và lipoprotein trên màng tế bào. Vậy nhưng, bổ sung vitamin E bằng cách uống hay thoa lên mặt sẽ mang lại lợi ích tối đa?

  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-2
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-3
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-4
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-5
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-6
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-7
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-8
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-9
  • Dung vitamin E lam dep, nen uong hay thoa mat moi dai loi?-Hinh-10
Định Tâm (Theo SH)