Ngày đầu tiên tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi ở TP.HCM

TP.HCM bố trí khoảng 109 điểm tiêm chủng tại trường học, điểm sinh hoạt cộng đồng để tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.

  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-2
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-3
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-4
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-5
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-6
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-7
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-8
  • Ngay dau tien to chuc tiem vaccine Covid-19 cho tre 5-11 tuoi o TP.HCM-Hinh-9
Theo Duy Hiệu/Zing