Ngày Thầy thuốc: Cảm động hình ảnh chiến sĩ áo trắng trong khu điều trị COVID-19

(Kiến Thức) - Bất kể ngày đêm, gần 1 tháng dịch bệnh trở lại là ngần đó thời, nhiều thầy thuốc, nhân viên y tế trong các khu điều trị COVID-19 phải hoãn cưới, không về nhà, ăn ngủ ngay tại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân.

 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-2
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-3
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-4
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-5
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-6
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-7
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-8
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-9
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-10
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-11
 • Ngay Thay thuoc: Cam dong hinh anh chien si ao trang trong khu dieu tri COVID-19-Hinh-12
Thảo Nguyên