Ngủ trưa quá số giờ này, cơ thể kiệt quệ, trí tuệ sa sút

Ngủ trưa đúng cách rất tốt cho sức khỏe. Tuy vậy, thời gian ngủ ảnh hưởng lớn đến lợi ích chúng mang lại. Ngủ quá lâu khiến cơ thể kiệt quệ, trí tuệ sa sút.

  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-2
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-3
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-4
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-5
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-6
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-7
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-8
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-9
  • Ngu trua qua so gio nay, co the kiet que, tri tue sa sut-Hinh-10
Định Tâm (Theo MCM)