Phản ứng phụ khi tiêm vắc xin Sinopharm, người tiêm cần chú ý gì?

Như các vắc xin khác, vắc xin Sinopharm phòng COVID -19 có thể có một số tác dụng phụ ở một số đối tượng. Tuy nhiên, các tác dụng phụ này thường chỉ gây những ảnh hưởng không đáng kể.

 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-2
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-3
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-4
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-5
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-6
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-7
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-8
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-9
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-10
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-11
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-12
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-13
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-14
 • Phan ung phu khi tiem vac xin Sinopharm, nguoi tiem can chu y gi?-Hinh-15
Kiều Dụ (TH)