Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em: Các nước áp dụng sao?

(Kiến Thức) - Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Pháp hay Thái Lan,…đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em.

 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-2
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-3
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-4
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-5
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-6
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-7
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-8
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-9
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-10
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-11
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-12
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-13
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-14
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-15
 • Tiem vac xin ngua COVID-19 cho tre em: Cac nuoc ap dung sao?-Hinh-16
An An (T.H)