Tôm say rượu - món ăn kinh dị bị phản đối vì “thất đức“

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều người lên án món ăn kinh dị có tên tôm say rượu là món ăn thất đức, chẳng khác nào món đậu phụ địa ngục, đặc sản kinh dị ở Nhật Bản. 

 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-2
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-3
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-4
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-5
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-6
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-7
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-8
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-9
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-10
 • Tom say ruou - mon an kinh di bi phan doi vi “that duc“-Hinh-11
Kiều Dụ (Theo SN)