Hai chuyên gia đánh vật của Lương Sơn khiến Lý Quỳ “phát khiếp” là ai?

Hai chuyên gia đánh vật của Lương Sơn khiến Lý Quỳ “phát khiếp” là ai?

Đọc Thủy Hử, ai cũng biết Lý Quỳ nể nhất Tống Giang chủ yếu là vì mến cái tình cái nghĩa của “Cập thời Vũ”. Có điều, trị được tay Hắc Toàn Phòng chẳng sợ Trời chẳng sợ Đất này, nhiều khi những lời lẽ phải trái của họ Tống cũng chẳng ăn nhằm gì. Nhưng “Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân”, Lương Sơn Bạc vẫn có hai hảo hán đích thị là… khắc tinh của “Thiết ngưu”.
Trang trước12345