Liên hiệp Hội Hải Dương: Huy động trí tuệ đội ngũ trí thức để phổ biến kiến thức

Liên hiệp Hội Hải Dương: Huy động trí tuệ đội ngũ trí thức để phổ biến kiến thức

“Liên hiệp Hội Hải Dương đã thu hút, tập hợp được trên 30.000 hội viên trí thức. Việc phát huy được sức mạnh của đội ngũ trí thức đã, đang và sẽ tạo động lực cho sự phát triển bền vững ở địa phương” - ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương cho biết.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng“

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng“

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức.
Trang trước12345