10 điều Cách mạng Tháng Mười Nga làm thay đổi TG

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Diễn ra cách đây tròn 100 năm, Cách mạng Tháng Mười ở nước Nga năm 1917 đã làm thế giới của chúng ta thay đổi như thế nào? 

  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-2
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-3
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-4
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-5
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-6
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-7
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-8
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-9
  • 10 dieu Cach mang Thang Muoi Nga lam thay doi the gioi-Hinh-10