Điều lạ thường ở đội quân đất nung trong mộ Tần Thủy Hoàng

Tại lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ tìm thấy một đội quân đất nung. Điều đáng chú ý là những binh sĩ đất nung ở trong tư thế tay dường như cầm một vật gì đó giống vũ khí.

  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-2
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-3
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-4
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-5
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-6
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-7
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-8
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-9
  • Dieu la thuong o doi quan dat nung trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-10
Tâm Anh (theo LV)