Ly kỳ hành trình lưu lạc bức tranh quý của bạo chúa La Mã

Bức tranh khảm trang trí quý giá là một phần của "con tàu hoan lạc" do bạo chúa La Mã Caligula sở hữu mới được trao trả cho Italy. Bảo vật này "chu du" nhiều nơi trước khi trở về quê hương. 

  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-2
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-3
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-4
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-5
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-6
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-7
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-8
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-9
  • Ly ky hanh trinh luu lac buc tranh quy cua bao chua La Ma-Hinh-10
Tâm Anh (theo DM)