Người thuận tay trái có xu hướng trở thành thiên tài?

Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Barack Obama, Bill Gates là những người thuận tay trái nổi tiếng thế giới. Họ đều là những thiên tài ở nhiều lĩnh vực. Vậy, người thuận tay trái có xu hướng trở thành thiên tài?

  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-2
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-3
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-4
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-5
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-6
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-7
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-8
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-9
  • Nguoi thuan tay trai co xu huong tro thanh thien tai?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)