Những giai thoại kỳ bí về tục thờ rái cá của người Việt

(Kiến Thức) - Trên cả ba miền Việt Nam, tục thờ rái cá đều gắn với những truyền thuyết lịch sử thấm đẫm màu sắc huyền bí...

  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-2
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-3
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-4
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-5
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-6
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-7
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-8
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-9
  • Nhung giai thoai ky bi ve tuc tho rai ca cua nguoi Viet-Hinh-10
Quốc Lê