Phát hiện bất ngờ trong cuốn sách cổ tại Đại học nổi tiếng nước Anh

Thủ thư tìm thấy một con bướm gần 400 tuổi trong một cuốn sách cổ tại thư viện của Đại học Cambridge nổi tiếng nước Anh. Mẫu vật này được bảo quản một cách hoàn hảo trong sách cổ in vào thế kỷ 17.

  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-2
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-3
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-4
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-5
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-6
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-7
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-8
  • Phat hien bat ngo trong cuon sach co tai Dai hoc noi tieng nuoc Anh-Hinh-9
Tâm Anh (theo DM)