Truyền thuyết hãi hùng về quái thú Minotaur trong thần thoại Hy Lạp

Theo thần thoại Hy Lạp, quái thú Minotaur mang hình dáng nửa người nửa bò và được vua Minos nuôi bằng thịt người. Quái thú Minotaur là hình phạt mà thần biển Poseidon giáng xuống vua Minos vì quên hiến tế.

  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-2
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-3
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-4
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-5
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-6
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-7
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-8
  • Truyen thuyet hai hung ve quai thu Minotaur trong than thoai Hy Lap-Hinh-9
X.B (T/H)