1 năm sau lùm xùm, Nam Em - Nhã Phương - Trường Giang giờ ở đâu?

Thu Cúc -

(Kiến Thức) - Nhã Phương - Trường Giang đang có tổ ấm hạnh phúc trong khi đó, sau lùm xùm tình ái, Nam Em lại liên tục vướng ồn ào khiến cư dân  mạng ngán ngẩm. 

 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-2
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-3
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-4
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-5
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-6
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-7
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-8
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-9
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-10
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-11
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-12
 • 1 nam sau lum xum, Nam Em - Nha Phuong - Truong Giang gio o dau?-Hinh-13