100 ngày Phi Nhung ở Mỹ, công khai số tiền hàng tỷ quyên góp

Phía Phi Nhung công khai số tiền đóng góp hiện nay vào quỹ xây trường Việt ngữ của cố ca sĩ trong lễ cúng 100 ngày.

 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-2
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-3
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-4
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-5
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-6
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-7
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-8
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-9
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-10
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-11
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-12
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-13
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-14
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-15
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-16
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-17
 • 100 ngay Phi Nhung o My, cong khai so tien hang ty quyen gop-Hinh-18
Theo Lam Hà/Vietnamnet