3 con riêng lớn phổng phao của Hoa hậu Thu Hoài

Hoa hậu Thu Hoài có 3 người con: 2 trai, 1 gái trước khi kết hôn với doanh nhân Trí Tống.

  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-2
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-3
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-4
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-5
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-6
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-7
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-8
  • 3 con rieng lon phong phao cua Hoa hau Thu Hoai-Hinh-9
Thu Cúc