3 người con của Lê Giang phim “Nhà bà Nữ”

Lê Giang - nữ diễn viên phim “Nhà bà Nữ” có ba người con, trong đó 2 người con của cô hoạt động nghệ thuật.

 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-2
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-3
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-4
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-5
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-6
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-7
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-8
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-9
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-10
 • 3 nguoi con cua Le Giang phim “Nha ba Nu”-Hinh-11
Thu Cúc