3 tháng kiếm 70 tỷ, Thùy Tiên thành "tay chơi" đồ hiệu xa xỉ

Chỉ gần nửa năm sau đăng quang, mỹ nhân sinh năm 1998 khiến nhiều người ghen tị với tủ đồ hiệu không phải dạng vừa.

 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
 • 3 thang kiem 70 ty, Thuy Tien thanh
Theo PT/Vietnamnet