8 lần sao Hàn bị la ó vì quần tất, quên phòng hộ

Theo Tâm An/Dân Việt -

Nhiều sự cố trang phục của sao Hàn bị đánh giá phản cảm trong năm 2019.

  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-2
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-3
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-4
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-5
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-6
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-7
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-8
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-9
  • 8 lan sao Han bi la o vi quan tat, quen phong ho-Hinh-10