Angelababy và loạt sao gây sốt khi chung khung hình với David Beckham

Ngoài Angelababy, David Beckham còn chung khung hình với nhiều mỹ nhân Việt như Hồ Ngọc Hà, Hoàng My, Tiểu Vy...

 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-2
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-3
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-4
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-5
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-6
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-7
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-8
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-9
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-10
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-11
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-12
 • Angelababy va loat sao gay sot khi chung khung hinh voi David Beckham-Hinh-13
Thu Cúc