Cannes 2021 ngày 8: Siêu mẫu Brazil Isabeli Fontana gợi cảm đốt mắt

Google News

Siêu mẫu mang 3 dòng máu Brazil, Cuba và Panama Isabeli Fontana diện đầm cúp ngực xẻ đùi khi dự thảm đỏ Cannes 2021 ngày thứ 8. 

  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-2
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-3
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-4
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-5
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-6
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-7
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-8
  • Cannes 2021 ngay 8: Sieu mau Brazil Isabeli Fontana goi cam dot mat-Hinh-9
Thu Cúc (Ảnh: Getty)