Cao Minh Đạt đưa vợ đi hẹn hò trước khi xa nhà quay phim

Google News

Cao Minh Đạt - Trúc Trương vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 8 năm kết hôn.

 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-2
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-3
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-4
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-5
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-6
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-7
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-8
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-9
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-10
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-11
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-12
 • Cao Minh Dat dua vo di hen ho truoc khi xa nha quay phim-Hinh-13
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)