Cát Tường tố bị NSX “đuổi” khỏi “Bạn muốn hẹn hò“

Thu Cúc (Tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Nhà sản xuất "Bạn muốn hẹn hò" quyết định thay Cát Tường bằng Nam Thư dẫn chương trình. Về phía Cát Tường, cô tố bị nhà sản xuất "đuổi" khỏi chương trình này. 

  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-2
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-3
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-4
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-5
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-6
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-7
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-8
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-9
  • Cat Tuong to bi NSX “duoi” khoi “Ban muon hen ho“-Hinh-10