Chân dung bạn trai chuyển giới Miko Lan Trinh vừa công khai yêu

Miko Lan Trinh vừa công khai hẹn hò. Bạn trai của nữ ca tên Ken, là người chuyển giới.  

 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-2
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-3
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-4
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-5
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-6
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-7
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-8
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-9
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-10
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-11
 • Chan dung ban trai chuyen gioi Miko Lan Trinh vua cong khai yeu-Hinh-12
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)