Chân dung chồng đại gia cạo trọc đầu theo Hoa hậu Oanh Yến

Khi Hoa hậu Oanh Yến cạo trọc đầu để đóng phim, doanh nhân Tân Long hết lòng ủng hộ, thậm chí anh cạo trọc đầu theo bà xã.

  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-2
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-3
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-4
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-5
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-6
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-7
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-8
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-9
  • Chan dung chong dai gia cao troc dau theo Hoa hau Oanh Yen-Hinh-10
Thu Cúc