Chân dung diễn viên Anh Thơ tham gia Táo Quân 2022

Giống Vân Dung, diễn viên Anh Thơ cũng xuất hiện ở hậu trường tập luyện Táo Quân 2022.

 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-2
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-3
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-4
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-5
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-6
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-7
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-8
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-9
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-10
 • Chan dung dien vien Anh Tho tham gia Tao Quan 2022-Hinh-11
Thu Cúc (T.H)