Chân Tử Đan đóng què, Lưu Đức Hoa vào vai cảnh sát

(Kiến Thức) - Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa cùng tham gia phim “Trùm Hương Cảng”. Chân Tử Đan đóng vai Hào què còn Lưu Đức Hoa vào vai cảnh sát trưởng. 

 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-2
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-3
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-4
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-5
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-6
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-7
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-8
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-9
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-10
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-11
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-12
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-13
 • Chan Tu Dan dong que, Luu Duc Hoa vao vai canh sat-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: ĐPCC)