Châu Bùi báo công an khi bị quay lén thay đồ

Google News

Châu Bùi sốc khi phát hiện bản thân bị quay lén thay đồ ở nhà vệ sinh.

  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-2
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-3
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-4
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-5
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-6
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-7
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-8
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-9
  • Chau Bui bao cong an khi bi quay len thay do-Hinh-10
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)