Cháu gái Lam Trường khoe con sau 8 tháng bí mật sinh nở

Tiêu Châu Như Quỳnh bí mật mang bầu, sinh con. Mới đây, cháu gái Lam Trường khoe ảnh bên con gái 8 tháng tuổi.

  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-2
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-3
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-4
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-5
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-6
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-7
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-8
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-9
  • Chau gai Lam Truong khoe con sau 8 thang bi mat sinh no-Hinh-10
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)