Chia tay rồi tái hợp, Hương Baby đã trói chân “trai đào hoa” Tuấn Hưng thế nào?

Thu Cúc (Ảnh: FBNV) -

(Kiến Thức) - Tuấn Hưng và Hương Baby chia tay rồi tái hợp. Nam ca sĩ thừa nhận, anh từng bật khóc vì vợ nói lời chia tay. Hiện tại, Hương Baby "trói chân" thành công "trai đào hoa" Tuấn Hưng. 

 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-2
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-3
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-4
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-5
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-6
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-7
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-8
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-9
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-10
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-11
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-12
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-13
 • Chia tay roi tai hop, Huong Baby da troi chan “trai dao hoa” Tuan Hung the nao?-Hinh-14