Chồng Lệ Quyên từng "bổ thẳng" vào mặt vợ "chỉ yêu không thích cưới"

Theo Hương Đồng/ Người Đô Thị -

Ngày đầu quen nhau, anh Quang Huy đã “bổ thẳng” vào mặt Lệ Quyên rằng chỉ thích yêu không thích cưới, và chính câu nói này đã khiến Lệ Quyên phải cưới Quang Huy cho bằng được.

 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung
 • Chong Le Quyen tung