Chuyện tình ái của Minh Triệu - Kỳ Duyên trước khi thân thiết

Google News

Hoa hậu Kỳ Duyên trải qua 3 mối tình, vướng một số tin đồn hẹn hò. Phía Minh Triệu từng chia sẻ về mối tình sâu đậm nhất.

 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-2
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-3
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-4
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-5
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-6
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-7
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-8
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-9
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-10
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-11
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-12
 • Chuyen tinh ai cua Minh Trieu - Ky Duyen truoc khi than thiet-Hinh-13
Thu Cúc