Con gái Nhã Phương gặp gỡ quý tử nhà MC Hoàng Oanh

MC Hoàng Oanh đưa con trai Max đến biệt thự nhà vườn của Nhã Phương. Vì vậy, bé Max có cơ hội gặp bé Destiny - con gái Nhã Phương.

  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-2
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-3
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-4
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-5
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-6
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-7
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-8
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-9
  • Con gai Nha Phuong gap go quy tu nha MC Hoang Oanh-Hinh-10
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)