Con gái Phi Nhung tổ chức sinh nhật cho con trai thứ 2

Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đăng tải hình ảnh Wendy Phạm - con gái Phi Nhung tổ chức sinh nhật cho con trai thứ 2.

  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-2
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-3
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-4
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-5
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-6
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-7
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-8
  • Con gai Phi Nhung to chuc sinh nhat cho con trai thu 2-Hinh-9
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)