Con trai của NSND Công Lý và MC Thảo Vân đỗ đại học

Google News

NSND Công Lý - MC Thảo Vân đồng loạt báo tin vui về con trai chung Gia Bảo.

  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc
  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc-Hinh-2
  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc-Hinh-3
  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc-Hinh-4
  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc-Hinh-5
  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc-Hinh-6
  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc-Hinh-7
  • Con trai cua NSND Cong Ly va MC Thao Van do dai hoc-Hinh-8
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)