Con trai Lan Khuê lớn nhanh như thổi, mẹ chuẩn "kiếp đẻ thuê"

Mới 8 tháng tuổi, Connor - con trai Lan Khuê nhìn đã rất cứng cáp, tay chân bụ bẫm, gương mặt phúng phính dễ thương, so với 1 - 2 tháng trước thì lớn hơn hẳn.

  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
  • Con trai Lan Khue lon nhanh nhu thoi, me chuan
Theo Lee/ Vietnamnet