Cùng đăng quang với Kasim Hoàng Vũ, Tùng Dương giờ ra sao?

Google News

Sau 20 năm rời Sao Mai điểm hẹn, trong khi Kasim Hoàng Vũ định cư ở Mỹ, Tùng Dương hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Nam ca sĩ gắn bó với vợ hơn tuổi.

  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-2
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-3
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-4
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-5
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-6
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-7
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-8
  • Cung dang quang voi Kasim Hoang Vu, Tung Duong gio ra sao?-Hinh-9
Thu Cúc